عقوبت

ميوه بر شاخه شدم
                             سنگ پاره در کف کودک.
طلسم معجزتی
مگر پناه دهد از گزند خويشتن ام
چنين که
            دست تطاول به خود گشاده
                                                 من ام !
...چنان کن که مجالی اندکک را در خور است ،
که تبر دار واقعه را
                           ديگر
دست خسته
                 به فرمان
                             نيست.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید